FAQ

BELANGRIJKE INFORMATIE : Mieren mogen niet in de omgeving worden losgelaten. Mieren die in het milieu worden losgelaten, vormen een ernstig risico voor het milieu en de landbouw in uw land. Als je je mieren niet meer wilt, kunt u ons altijd een bericht sturen.